Vestmarktoppen familiebarnehage
Forsiden
LEDIGE PLASSER
SØK HER
ÅPNINGSTIDER
VEDTEKTER
FORELDREBETALING
Hva er familiebhg?
Nettverk Trondheim
Praksiselev
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
87362 sidevisninger
Hva er en familiebarnehage?
edf40wrjww2utHPContent:FullText

Familiebarnehage er et pedagogisk tilbud, der en førskolelærer har pedagogisk lederansvar, gir veiledning til assistenter og har tillsyn med driften i et nært samarbeid med eier.

Barnehagen er godkjent av miljøenheten etter "Lov om miljørettet helsevern i skoler og barnehage"

Barnet er sikret plass i ordinær barnehage fra det året barnet fyller tre år.

Vår styrke og vårt særpreg er små grupper i et hjemlig miljø, med trygghet, nærhet og den hyggen et hjem kan gi.


( 19/01/2015 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer