Vestmarktoppen familiebarnehage
Forsiden
LEDIGE PLASSER
SØK HER
ÅPNINGSTIDER
VEDTEKTER
FORELDREBETALING
Hva er familiebhg?
Nettverk Trondheim
Praksiselev
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
93043 sidevisninger
Hva er en familiebarnehage?

Familiebarnehage er et pedagogisk tilbud, der en førskolelærer har pedagogisk lederansvar, gir veiledning til assistenter og har tillsyn med driften i et nært samarbeid med eier.

Barnehagen er godkjent av miljøenheten etter "Lov om miljørettet helsevern i skoler og barnehage"

Barnet er sikret plass i ordinær barnehage fra det året barnet fyller tre år.

Vår styrke og vårt særpreg er små grupper i et hjemlig miljø, med trygghet, nærhet og den hyggen et hjem kan gi.


( 19/01/2015 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer